Water Leak Detection   •   Oil Leak Detection   •   Environmental Alarms
telefoon: +31 (0)182 602667
email: info@aqualeak.nl

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszin
 5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van AQUALEAK DETECTION BV, dan kunt u een e-mail sturen naar:info@Aqualeak.nl .

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden tot de uitgever

Privacy Policy

AQUALEAK DETECTION BV heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar producten en diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens

AQUALEAK DETECTION BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en digitale nieuwsbrieven. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. AQUALEAK DETECTION BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Een (potentiële) opdrachtgever kan zich aanmelden of informatie aanvragen, via de website of anderszins, waarbij gevraagd wordt naar (persoonlijke) gegevens zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, email adres, organisatie, etc. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen ingezien en gebruikt door daartoe bevoegde personen bij Aqualeak Detection BV. Genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt om een reactie en/of aanvraag te behandelen, de (potentiële) opdrachtgever te voorzien van de juiste informatie, te factureren in het kader van een opdracht, statistische gegevens te bepalen of om contact te kunnen zoeken ten behoeve van (aanbiedingen van) producten en/of dienstverlening van Aqualeak Detection BV.

Het kan incindenteel voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld, bijvoorbeeld in het geval van een incassoprocedure.

Gegevens verwijderen: Te allen tijde kan inzage worden verkregen in persoonlijke of klantgegevens zoals bekend bij Aqualeak Detection BV en kunnen deze gegevens op verzoek verwijderd of aangepast worden. Opslag en doorgeleiding van gegevens via de website van Aqualeak Detection BV zijn beveiligd via de gebruikelijke moderne technieken.

Vastleggen van bezoekersgegevens bij gebruik van website: Bij een bezoek aan een website van Aqualeak Detection BV worden bezoekersgegevens verzameld en opgeslagen met behulp van cookies. De gegevens betreffen uitsluitend technische gegevens (domeinnaam, host computer vanwaar de bezoeker internet bezoekt, IP-adres van de computer van de bezoeker, de datum en tijd van het bezoek, het internetadres vanwaar de website wordt bezocht) en geen persoonsgegevens tenzij deze door de bezoeker via een van de formulieren worden aangemeld. Indien een bezoeker geen cookies wenst te ontvangen, dient hij deze te blokkeren of ervoor te zorgen dat hij een waarschuwing ontvangt alvorens een cookie wordt opgeslagen. De eigen automatiseerder verstrekt hierover informatie.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van AQUALEAK DETECTION BV, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@Aqualeak.nl

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl.

Wij zijn er om samen met u tot de beste oplossing te komen.
+31 (0)182 602667
Maandag - Vrijdag
9:00 - 17:00
Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u terug.