Water Leak Detection   •   Oil Leak Detection   •   Environmental Alarms
telefoon: +31 (0)182 602667
email: info@aqualeak.nl

AquaLeak BREEAM WAT2 en WAT3 flow-gestuurde lekdetectie systemen

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan duurzaamheid van gebouwen. In Nederland waren de eisen voor duurzame gebouwen tot voor kort niet geharmoniseerd. Door implementatie van de BREEAM- systematiek is een goed beoordelingskader beschikbaar. BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) is de leidende en wereldwijd meest gebruikte methode voor het meten van de milieuprestaties van gebouwen. Het zet de standaard voor best-practice in duurzaam ontwerp en is de de-facto maatlat geworden om de milieuprestatie van een gebouw te beschrijven. BREEAM-NL is de naar de Nederlandse situatie vertaalde versie van BREEAM.

BREEAM-NL is gebaseerd op de in Engeland uitgebreid geteste en toegepaste BREEAM standaard. In Engeland zijn al meer dan 115.000 gebouwen met BREEAM gecertificeerd en zijn meer dan 700.000 huizen en utiliteitsgebouwen geregistreerd om met BREEAM beoordeeld te worden. Ga voor meer informatie over BREEAM naar: Breeam.nl

AquaLeak Detection levert al jarenlang succesvol systemen die voldoen aan de WAT2, WAT3 en WAT4 criteria.


WG1 Breeam lekdetectie Waterlek Detector

WG1 BREEAM WAT3 Lekdetectie systeem hoofdwateraansluiting

De WG1 voldoet aan de BREEAM WAT 3 criteria (lekdetectie hoofdwateraansluiting) en wordt aangesloten op de hoofdwateraansluiting van het gebouw, direct na de hoofdwatermeter. De WG1 wordt ingezet in situaties waar de buitenmuur van het gebouw de eigendomsgrens vormt of waar meerdere wateraansluitingen van toepassing zijn. Ontworpen als een single zone unit kan de WG1 in combinatie met ons WG2 lekdetectie systeem gebruikt worden in situaties waar na de hoofdwateraansluiting leidingen naar meerdere gebouwen lopen.


  • Conform BREEAM WAT3 indien de buitenmuur van het gebouw tevens de erfafscheiding is
  • Conform BREEAM WAT3 indien er sprake is van meer dan 1 hoofdwateraansluiting
  • Optioneel te voorzien van automatische afsluiters om de watertoevoer af te sluiten in geval van een lekkage
  • Kan worden aangesloten op het gebouwbeheersysteem
WG1 Breeam lekdetectie Waterlek Detector Details
WG2 Breeam lekdetectie Waterlek Detector

WG2 BREEAM WAT 2 & WAT 3 lekdetectie systeem

Wij hebben onze WG2 specifiek ontworpen om ruimschoots te voldoen aan de BREEAM WAT 2 en WAT 3 criteria van de Building Research Establishment. Deze beoordelingsrichtlijn schrijft voor dat op elke watertoevoer naar elk gebouw een watermeter wordt geïnstalleerd met een gepulst uitgangssignaal om te borgen dat het waterverbruik gemonitord en gemanaged kan worden. De WG2 is in staat om de afnamepatronen van de watergebruiker(s) te monitoren en te waarschuwen bij onverwachte verbruikspatronen en kan geïntegreerd worden in het gebouwbeheersysteem.


  • Conform BREEAM WAT2 en WAT3.
  • Kan worden aangesloten op GBS om de waterconsumptie te monitoren (WAT2) 
  • Treedt in alarm zodra een lek wordt gedetecteerd
  • Optioneel leverbaar met automatische afsluiters om de watertoevoer af te sluiten ingeval van een lekkage
WG2 Breeam lekdetectie Waterlek Detector Details
Vul onderstaande gegevens in om meer informatie aan te vragen.

Wij zijn er om samen met u tot de beste oplossing te komen.
+31 (0)182 602667
Maandag - Vrijdag
9:00 - 17:00