British Dutch Spanish German North America     

Aqualeak Detection BV

BREEAM waterlekdetectie systemen

De onderstaande systemen zijn specifiek ontworpen om te voldoen aan de Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) WAT02, WAT03 and WAT04 lekdetectie credit criteria. 

AquaPIR BREEAM WAT4 / WAT8 zelfsluitende watertoevoer sanitair

Onze AquaPIR BREEAM WAT4 / WAT8 zelfsluitende watertoevoer sanitair is ontwikkeld om te voldoen aan de BREEAM WAT4 en WAT8 criteria. De AquaPIR maakt gebruikt van een PIR-sensor om de aanwezigheid van personen te detecteren. Zodra de aanwezigheidsdetectie personen in de ruimte detecteert wordt de watertoevoer geopend door middel van een elektrische bedienbare afsluiter.
  • Conform de BREEAM WAT04 / WAT08 criteria
  • Reduceert waterverlies door kleine waterlekkages in sanitaire ruimtes
  • beschikbare afsluiter diameters: ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, andere diameters op aanvraag
 
Onze AquaPIR is ontwikkeld met als doel het reduceren van waterverlies door kleine waterlekkages in sanitaire ruimtes. Elektrisch bedienbare afsluiters worden geïnstalleerd in de watertoevoer naar elke sanitaire ruimte in het gebouw. De afsluiters worden automatisch bediend door aanwezigheidsdetectie in de ruimte. De afsluiters sluiten de watertoevoer af totdat de AquaPIR sensor constateert dat personen de ruimte betreden. In die situatie openen de afsluiters en het water kan normaal stromen. Nadat de ruimte weer verlaten is zullen de afsluiters na een instelbare periode de watertoevoer weer afsluiten.

De AquaPIR kan worden geïntegreerd met de verlichting zodat de verlichting niet onnodig energie verbruikt.

Meer informatie

BREEAM AquaPIR by Aqualeak

WG1 BREEAM WAT3 / WAT7 Lekdetectie systeem hoofdwateraansluiting

De WG1 voldoet aan de BREEAM WAT 3 / Wat 7 criteria (lekdetectie hoofdwateraansluiting) en wordt aangesloten op de hoofdwateraansluiting van het gebouw, direct na de hoofdwatermeter. De WG1 wordt ingezet in situaties waar de hoofdwateraansluiting zich in het gebouw bevindt. 

  • Conform BREEAM WAT03 / WAT07 indien de hoofdaansluiting zich in het gebouw bevindt
  • Optioneel te voorzien van een automatische afsluiter om de watertoevoer af te sluiten in geval van een lekkage
  • Kan worden aangesloten op het gebouwbeheersysteem
 

De WG1 maakt gebruik van een watermeter met puls uitgang gemonteerd in de hoofdwateraansluiting direct na de hoofdwatermeter. De pulsunit meet de hoeveelheid doorstromend water en stuurt deze informatie naar de WG1 unit. De WG1 is volledig programmeerbaar om een bepaalde hoeveelheid water op een specifiek moment van de dag te kunnen identificeren. Het alarm van de WG1 wordt geactiveerd wanneer het stroomvolume door de watermeter hoger is dan het ingestelde maximumstroomvolume voor een bepaalde tijdsperiode.

De WG1 wordt veel toegepast in scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, musea, industriële gebouwen, publieke gebouwen, kantoren en winkels

Het WG1 BREEAM lekdetectiesysteem is:

Hoorbaar wanneer geactiveerd; geactiveerd wanneer het stroomvolume door de watermeter of datalogger hoger is dan het ingestelde maximumstroomvolume voor een bepaalde tijdsperiode; in staat om verschillende stroomsnelheden en lekkages te identificeren, bijvoorbeeld continu, hoog en/of laag stroomvolume, voor bepaalde tijdsperiode(n); programmeerbaar om aan te sluiten op de waterbehoefte van de gebouwgebruiker/-eigenaar; ontworpen om loos alarm te voorkomen dat wordt veroorzaakt door normaal gebruik van grote waterverbruikers zoals koelinstallaties.

Meer informatie

BREEAM WG1 by Aqualeak
 

WG2 BREEAM WAT3 / WAT7 lekdetectie systeem hoofdwateraansluiting

Wij hebben onze WG2 specifiek ontworpen om ruimschoots te voldoen aan de BREEAM WAT 3 / WAT 7 criteria van BREEAM. Deze beoordelingsrichtlijn schrijft voor dat op elke watertoevoer naar elk gebouw een watermeter wordt geïnstalleerd met een gepulst uitgangssignaal om te borgen dat het waterverbruik gemonitord en gemanaged kan worden. De WG2 is in staat om de afnamepatronen van de watergebruiker(s) te monitoren en te waarschuwen bij onverwachte verbruikspatronen en kan geïntegreerd worden in het gebouwbeheersysteem.

  • Conform BREEAM WAT03 / WAT07 voor gebouwen met de hoofdwateraansluiting aan de grens van een buitenperceel
  • Kan worden aangesloten op GBS om de waterconsumptie te monitoren
  • Treedt in alarm zodra een lek wordt gedetecteerd
  • Optioneel leverbaar met automatische afsluiters om de watertoevoer af te sluiten ingeval van een lekkage
 

Onze WG2 maakt gebruik van watermeters met puls uitgangssignaal gemonteerd in de hoofdwateraansluiting direct na de hoofdwatermeter en een tweede watermeter waar de waterleiding het gebouw binnenkomt. Conform de BREEAM voorschriften wordt het waterverbruik gemeten door de gepulste uitgangssignalen van beide meters naar de WG2 unit te sturen. De WG2 is volledig programmeerbaar om een bepaalde hoeveelheid water op een specifiek moment van de dag te kunnen identificeren. Het alarm van de WG2 wordt geactiveerd wanneer het stroomvolume door de watermeter(s) hoger is dan het ingestelde maximumstroomvolume voor een bepaalde tijdsperiode.

De WG2 wordt veel toegepast in scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, musea, industriële gebouwen, publieke gebouwen, kantoren en winkels

Het WG2 BREEAM lekdetectiesysteem is:

Hoorbaar wanneer geactiveerd; geactiveerd wanneer het stroomvolume door de watermeter of datalogger hoger is dan het ingestelde maximumstroomvolume voor een bepaalde tijdsperiode; in staat om verschillende stroomsnelheden en lekkages te identificeren, bijvoorbeeld continu, hoog en/of laag stroomvolume, voor bepaalde tijdsperiode(n); programmeerbaar om aan te sluiten op de waterbehoefte van de gebouwgebruiker/-eigenaar; ontworpen om loos alarm te voorkomen dat wordt veroorzaakt door normaal gebruik van grote waterverbruikers zoals koelinstallaties.

Meer informatie

BREEAM WG2 by Aqualeak
Copyright © 2022 Aqualeak Detection BV  |  All Rights Reserved
Kandeelstraat 1
2801 WG Gouda
The Netherlands

t: +31 (0)182 602667
e: info@aqualeak.nl